Digitalt årsmøte 27.8.2020 for LVS

På grunn av Koronapandemien har LVS styret bestemt at årets Årsmøte som ble avlyst i mars, skal gjennomføres digitalt den 27. august 2020.

Møtet vil starte kl 16.00 og tentativt avsluttes kl. 18.00.

Orkideprisen blir utdelt på slutten av møtet. Hvem får den i år tro?

Påmeldingslink: LVS@legeforeningen.no /frist for påmelding er 27.7.2020