Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Aktuelle saker

Digitalt årsmøte 27.8.2020 - Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

På grunn av Koronapandemien har LVS styret bestemt at årets Årsmøte som ble avlyst i mars, skal gjennomføres digitalt den

27. august 2020
Møtet vil starte kl 16.00 og tentativt avsluttes kl. 18.00

Orkideprisen blir utdelt på slutten av møtet. Hvem får den i år tro?

Påmeldingslink: LVS@legeforeningen.no /frist for påmelding er 27.7.2020
14. februar 2020