Årsmøte 2022

LVS' årsmøte og fagpolitiske seminar 2022 i Bergen. Tid: 26. – 27. april 2022. Sted: Auditorium B302, Sentralblokka, Haukeland Universitetssjukehus.