Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Aktuelle saker

Orkidéprisen 2021

Orkidéprisen for 2021 går til Siri Forsmo.

Det er med stor glede LVS-styret kan annonsere at Orkidéprisen for 2021 går til professor Siri Forsmo.
30. april 2021

Orkideprisen gis som en påskjønnelse for fremragende innsats i arbeidet med å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger.

Prisen deles ut i dag på LVS' årsmøte etter innstilling fra styret og et eksternt LVS medlem.

Årets prisvinner ble uteksaminert cand.med fra Trondheim i 1985. Hun har klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten og fra sykehus. Hun har bred forskningsbakgrunn og har blant annet forsket på kreft og screening og på osteoporose.

Nylig uttalte hun «Akkurat nå er det en samfunnsmedisinsk glansperiode. Koronaviruset gjør at alle nå skjønner hvorfor vi trenger samfunnsmedisinere». Ikke overraskende er hun professor i samfunnsmedisin. 

I tillegg til å være LVSer som er opptatt av samfunnsmedisin og lege og forsker, er hun relativ nyvalgt dekan ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Vi i LVS har i tillegg til å legge vekt på klinisk kompetanse, forskningskompetanse også lagt vekt på hennes fokus på ledelse. Det er viktig at leger med dobbeltkompetanse innen klinikk, forskning og utdanning, tar på seg lederverv. Denne dobbeltkompetansen er en forutsetning for å lede på en kunnskapsbasert måte. Noe vi i LVS ser som en forutsetning for en god leder.

Prisvinneren har uttalt at fakultetet «har mange muligheter til å tenke nytt både på utdannings- og forskningssiden, og slik bidra til en enda bedre helsetjeneste». Videre er hun også opptatt av primærhelsetjenesten og helseforskning.  Vi ser frem til å følge prisvinneren i sitt arbeid for å belyse og fremme forskning og undervisning i alle ledd av helsetjenesten.

Vi håper dagens prisvinner, Siri Forsmo, vil ta i mot Orkideprisen og la litografiet av Harald Kryvi få en fremtredende plass på kontoret. Prisen består i tillegg til litografiet, en sum på 10,000 kr.

Gratulerer!