Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger

Aktuelle saker

Orkidéprisen 2020

Orkidéprisen for 2020 går til Tor-Arne Hagve.

Det er med stor glede LVS-styret kan annonsere at Orkidéprisen for 2020 går til professor Tor-Arne Hagve.
30. april 2021

Tor-Arne Hagve er spesialist i medisinsk biokjemi, og har gjennom sin karriere blant annet jobbet som overlege ved Laboratoriemedisinsk senter, Akershus Universitetssykehus og som professor II ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag ved Institutt for klinisk medisin. Han har et sterkt engasjement for faget, både hva gjelder forskning, undervisning og utvikling, hvilket speiler seg i over 80 publikasjoner, herunder fagbøker. Hans evne til å formidle og være pedagogisk har kommet mange studenter til gode, dette har også studentene tydeliggjort gjennom å nominere ham til PBL-prisen (problembasert læring), som han vant både i 2008 og 2012.

Tor-Arne Hagve har sittet i LVS-styret i periodene 2013–17, hvorav de siste 2 årene som nestleder. Tor-Arne Hagve tildeles Orkidéprisen på bakgrunn av disse aktivitetene og for å ha vært en aktiv pådriver for å fremme akademisk tankegang og engasjement blant studentene gjennom en årrekke. Prisen på NOK 10 000, et bilde av kunstneren Harald Kryvi og diplom, vil bli tildelt så snart smittetallene tillater fysisk styremøte.

Gratulerer!