Bedriftslegers taushetsplikt - status og utfordringer

Bedriftslegers taushetsplikt - status og utfordringer
Advokat Leif Oscar Olsen
Oslo juni 2002