Om arbeidsmedisinerens rolle i BHT

Styret i NAMF og NFAM har utarbeidet en brosjyre som tydeliggjør hvilken rolle arbeidsmedisineren har i en bedriftshelsetjeneste. (red. versjon des 2015)

Hva er forskjellen på en bedriftslege og en arbeidsmedisiner - og betyr forskjellen noe?

Styret i NAMF og NFAM håper denne brosjyren som er utarbeidet i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i Legeforeningen kan gi noen argumenter og kanskje starte en debatt!

Det nye styret i NAMF/NFAM har revidert brosjyren pr. desember 2015.