Stillingsbeskrivelser

Styret i NAMF v/Helle L. Johnsen har utarbeidet en mal for stillingsbeskrivelser for hhv bedriftslege og medisinskfaglig ansvarlig.

Dette kan være et nyttig utgangspunkt for leger som begynner i en bedriftshelsetjeneste eller for bedriftshelsetjenester som ønsker å lage sine egne stillingsbeskrivelser.