Internasjonalt stipend/ Prosjekter

Utlysning av stipend til samarbeid med kolleger i utviklingsland hvor Namf/Nfam er involvert. Frist for å levere søknad: 15.1.2017.
Se hele utlysningsteksten i vedlagte dokument.