Norsk overlegeforening

2017

Utdanningspermisjon

Overleger og legespesialister har rett til minst fire måneders sammenhengende utdanningspermisjon (“overlegepermisjon”) med lønn per femårsperiode. Hva betyr det i praksis?
22. august 2017

Hege Synne Rahm er advokat/rådgiver ved Avdeling for jus og arbeidsliv, Legeforeningen. Du kan lese hennes artikkel om utdanningspermisjon her.