Norsk overlegeforening

2017

Varsko: Ortopedisk avdeling på UNN er sterkt svekket!

Den nasjonale spesialistkomiteen i ortopedisk kirurgi har evaluert avdelingen ved UNN. Resultatet var nedslående.
16. desember 2017