Norsk overlegeforening

2018

Disse skal avgjøre legestriden

Rikslønnsnemnda er sammensatt av de samme personene som ga Spekter medhold i første runde.
22. januar 2018