Disse skal avgjøre legestriden

Rikslønnsnemnda er sammensatt av de samme personene som ga Spekter medhold i første runde.