Norsk overlegeforening

2018

Landsrådsmøte 24. april

Vi avholder vårt ordinære landsrådsmøte onsdag 24. april 2019 kl. 13.30, på Britannia Hotel, Trondheim.
13. desember 2018
Norges lover

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 1.3. til:

Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.
Evt. e-post: of@legeforeningen.no.

Styret