Landsrådsmøte 24. april

Vi avholder vårt ordinære landsrådsmøte onsdag 24. april 2019 kl. 13.30, på Britannia Hotel, Trondheim.
Norges lover

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 1.3. til:

Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.
Evt. e-post: of@legeforeningen.no.

Styret