Arbeidsmiljøundersøkelse for leger 2018

Spørreundersøkelsen handler om sykehuslegers arbeidsforhold 2018
Bilde rapport