Årsmøtetalen Of 2019 Jon Helle

Kjære landsråd, gjester og øvrige deltakere

Dette er min siste tale til landsrådet som Of-leder.
Det er med både vemod, og takknemlighet og glede jeg trer tilbake.
Det er bra jeg kjenner ulike følelser.
De er uttrykk for at jeg har hatt en flott tid i Of.
Bilde Jon Helle