Enighet med Spekter i lønnsoppgjøret

Legeforeningen har i kveld blitt enige med Spekter i årets mellomoppgjør.
Bilde forhandlinger

Partene ble enige om å gjennomføre hele oppgjøret sentralt i området 10 (helseforetakene), i tråd med Legeforeningens krav. Resultatet for både Ylf og Of er på nivå med frontfaget.

Partene ble enige om et kronebeløp til de enkelte legegruppene. For overlegene øker minimumslønnen med 30200 kroner. Lønnsøkningen inklusive UTA og vaktlønn etterbetales med virkning fra 1. januar 2019.
Lovisenberg Diakonale Sykehus får samme prosent som foretakene, men der skal kronesummen fordeles lokalt.

På Martina Hansen Hospital blir det lokale forhandlinger i tråd med den lokale enighetsprotokollen fra i fjor.

Partene ble også enige om en protokolltekst om en partssammensatt gruppe som skal se på lønnsdata og beregningsmodeller. Gruppen skal i tillegg se på lønnsutviklingen for leger som ikke er omfattet av vaktordninger, og utilsiktede lønnsforskjeller mellom kjønn.