Ofs landsrådsmøte 2020 er avlyst.

Hall bilde

Landsrådsmøte i Norsk overlegeforening

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 1.3. til:

Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Evt. e-post: of@legeforeningen.no

Styret