Norsk overlegeforening

2019

Ny visepresident Anne-Karin Rime og nyvalgt sentralstyremedlem Geir Arne Sunde takker for tilliten

Ny visepresident Anne-Karin Rime og nyvalgt sentralstyremedlem Geir Arne Sunde takker for tilliten. De gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver fra 1.9. 2019.
6. juni 2019
bilde Of