Nyvalgt styre i Of fra 1.9.2019

Nyvalgt styre i Of fra 1.9.2019 består av
Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Christian Grimsgaard, Ståle Clementsen, Lindy Jarosch-von Schweder, Marie Skontorp, Solveig Nergård og Mathis Heibert (alle styremedlemmer).
Bilde