Rapport fra Helsetilsynet: «Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene»

Rapport fra Helsetilsynet 8/2019: «Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene»

Statens helsetilsyn har publisert Rapport fra Helsetilsynet 8/2019:

«Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene»:
Rapport 8/2019

Rapporten foreligger ikke i trykket versjon, men er tilgjengelig på www.helsetilsynet.no

Rapporten omhandler oppfølgingen av og forbedringsarbeidet etter landsomfattende tilsyn (2016-2018) med helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres identifisering og behandling av pasienter med sepsis.

Hovedmålgruppene for rapporten er ledere i helseforetakene, ansatte i somatisk spesialisthelsetjeneste og ledere i Helse- og omsorgsdepartementet. Vi tror imidlertid at rapporten vil være av interesse og ha relevans også for andre målgrupper. Vi oppfordrer deg/dere til å videresende rapporten til alle som kan ha nytte av den. 

God lesning! 

Med vennlig hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør
Statens helsetilsyn