Norsk overlegeforening

2021

Lovendringsforslag/ Landsrådsmøte frist 1. mars 2021

Landsrådsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt ordinære landsrådsmøte
Onsdag 14. april 2021 kl. 13.00,
Grand Hotel Oslo / digitalt møte via Zoom.

26. januar 2021

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike

snarest mulig, senest innen 1.3. til:

Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Evt. e-post: of@legeforeningen.no

Styret