Overlegeforeningen 60 års-jubileum i 2021

Gratulerer med dagen, gode kollegaer!

I dag er det 60 år siden Overlegeforeningen ble stiftet. Den 15. februar 1961 ble det holdt et konstituerende møte i Det norske medicinske Selskap og fra denne dato eksisterte Overordnede sykehuslægers forening med Johan Haffner som første leder. De viktigste oppgavene for foreningen var administrasjon og oppbygging av sykehusvesenet, videre revisjon av sykehuslegenes lønns- og arbeidsforhold og å arbeide for opprettelsen av flere faste stillinger. Med andre ord ikke helt ulikt dagens arbeidsoppgaver for Overlegeforeningen, selv om utviklingen av helsevesenet har vært formidabel takket være engasjerte overleger.

I 1988 skiftet foreningen navn til Norsk overlegeforening og først i 1993 ble vi yrkesforening med obligatorisk medlemskap.

I 1994 passerte vi 4000 medlemmer, mens vi i dag har 10 529 registrerte medlemmer.

Vi hadde planlagt et jubileumsmøte og feiring med gode forelesere i april, men grunnet pandemien er feiringen utsatt til uke 35. Informasjon og invitasjoner kommer senere.

Vi ønsker dere alle et godt jubileumsår og sammen skal vi fortsette arbeidet med å gjøre overlegers lønns- og arbeidsvilkår bedre.

Takk for god innsats og vær stolte over arbeidet dere gjør - det er uerstattelig.