Norsk overlegeforening

2021

Ofs landsrådsmøte/årsmøte 15. april 2021

Det blir et hybrid landsrådsmøte/årsmøte åpent for alle Ofs medlemmer torsdag 15. april 2021, kl. 10-16.
12. februar 2021

Landsrådet kan velge å delta digitalt på Zoom eller fysisk oppmøte på Radisson Blu Hotell Gardermoen.

Ofs valgte landsrådsrepresentanter får tilsendt direkte innkalling i e-post.

Øvrige medlemmer som ønsker å delta på møtet sender en e-post til
of@legeforeningen.no innen 12.3.2021 med e-post-adressen de ønsker å logge seg inn på møtet med. Alle påmeldte får da tilsendt en innloggingslenke.

Velkommen!
Styret