Norsk overlegeforening

2021

Ofs landsrådsmøte/årsmøte 15. april 2021 kl. 09.00 - 15.00.

Det blir et heldigitalt landsrådsmøte/årsmøte på Zoom åpent for alle Ofs medlemmer torsdag 15. april 2021, kl. 09.00 -15.00.
12. februar 2021

Landsrådet blir et heldigitalt møte på Zoom.

Ofs valgte landsrådsrepresentanter får tilsendt direkte innkalling i e-post.

Øvrige medlemmer som ønsker å delta på møtet sender en e-post til
of@legeforeningen.no innen 12.3.2021 med e-post-adressen de ønsker å logge seg inn på møtet med. Alle påmeldte får da tilsendt en innloggingslenke.

Velkommen!
Styret