Nytt styre er valgt på Ofs Landsrådsmøte 15. april 2021

Anne-Karin Rime og Geir Arne Sunde er gjenvalgt til henholdsvis leder og nestleder og resterende gjenvalgte medlemmer er Christian Grimsgaard, Ståle Clementsen, Lindy Jarosch-von Schweder, Marie Skontorp, Solveig Nergård, Mathis Heibert samt vara medlemmer Frida Andræ og Christel Benedicte Eriksen i Overlegeforeningen.
Gratulerer til det nyvalgte styret!
Bilde av Anne Karin Rime og Geir Arne Sunde bilde tatt av Edith Stenberg