Norsk overlegeforening

2022

Endring i Ofs ledelse

Etter fem år i Of-styret, og snart 10 år i landsrådet, har Geir Arne Sunde bestemt seg for å gå tilbake til klinisk arbeid og forskning på heltid.
27. juni 2022
Bilde av Geir Arne Sunde og Ståle Clemetsen

– Jeg vil takke for all støtte, gode tilbakemeldinger og diskusjoner gjennom disse årene. Det har vært en glede å være foreningens nestleder og leder. Vi er en forening for overleger og spesialister over hele landet, og det perspektivet må vi alltid ha med oss, sier Sunde. 

Nestleder Ståle Clementsen tar over som leder i Overlegeforeningen.