Julehilsen 2022

Kjære Of-medlem

Overlegeforeningen er til for dere, og jobber for at overleger over hele landet i ulike roller kan gjøre en så god jobb som mulig for sine pasienter.
Julehilsen Of 2022

Som de første årene i pandemien har 2022 også vært et utfordrende år for helsetjenesten. Høyt sykefravær, høy arbeidsbelastning, manglende intensivkapasitet og økende ventelister er alle beskrivelser som vekker minner fra året som har gått.

Likevel er det nok krigen i Ukraina som har gjort størst inntrykk på de fleste i 2022. Norge har bidratt til evakueringen av over 550 pasienter fra Ukraina, og vi kan være stolte over at 130 av dem har blitt behandlet ved norske sykehus. Det er godt å se at vi kan bidra til å hjelpe de som har det vanskeligst. Nå må vi også klare å hjelpe dem i rehabiliteringsfasen.

Samtidig kommer vi ikke utenom at hele samfunnet er preget av situasjonen verden står i. Høye strømpriser, inflasjon, og galopperende prisstigning. Det økte kostnadsnivået har også i stor grad påvirket norske sykehus det siste året, og sykehusene tar med seg underskuddet inn i 2023.

Neste år blir et år i underskuddets ånd for norske sykehus. De fleste sykehusbyggprosjekter er utsatt på ubestemt tid. Det skal kuttes over hele linjen. Det er derfor dessverre vanskelig å komme utenom at vi står i en veldig krevende situasjon.

Hvis norske politikere ønsker et sterkt offentlig helsevesen også i fremtiden – er dette et riktig tidspunkt å vise det. Om noen år kan det være for sent.

Heldigvis er det sånn at når det er som mørkest så skinner også lyset sterkest. Jeg er imponert over den fantastiske innsatsen dere alle har vist siden starten av pandemien og frem til nå. Dere har møtt utfordring på utfordring med rak rygg på tross av endeløse tøffe og slitsomme dager. Dere er grunnen til at Norge har et av verdens beste helsevesen. Tusen takk for jobben dere gjør.

Til alle som skal ha vakt i julen vil jeg bare si: Tusen takk for at dere stiller opp. Jeg vet det kan være vanskelig, men ikke glem hvor mye den innsatsen dere legger ned betyr for pasientene våre. God vakt!

På vegne av styret i Overlegeforeningen ønsker jeg alle medlemmer, tillitsvalgte og kolleger en fredelig jul og alt det beste i det nye året!

Ståle Clementsen, leder i Overlegeforeningen.