Vedtektsendringer i Norsk overlegeforening (Of)

Arbeidsgruppen nedsatt av styret i Of, vil fremme vedtektsendringer til behandling i landsrådet 18. og 19. oktober 2022. Saksfremlegg og forslag til vedtektsendringene kan lastes ned her: