Vedtektsendringer i Norsk overlegeforening

Siste endringer er fastsatt av landsrådet 26. april 2023 og gjort gjeldende fra og med samme dag.