Landsrådsmøte i Norsk overlegeforening 26. april 2023 kl. 12.30 .

Norsk overlegeforening avholder sitt ordinære landsrådsmøte
Onsdag 26 april 2023 kl. 12.30,
Scandic Ishavshotellet Tromsø.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i landsrådsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 1.3. til:

Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.
Evt. e-post: of@legeforeningen.no

Styret