Vedtektsendringer i Norsk overlegeforening

Arbeidsgruppen nedsatt av styret i Of, vil fremme vedtektsendringer til behandling i landsrådet 7. og 8. februar 2023. Saksfremlegg og forslag til vedtektsendringene kan lastes ned her: