Norsk overlegeforening

Rapporter

McKinsey II 2013 - Investeringer i spesialisthelsetjenesten

Utredningen retter søkelyset mot de samlede investeringer i helseforetakene og med dypere analyser innen områdene sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr (MTU), samt kompetanse.