Pasientjournalen og journal på nettet

Pasientjournalen har mange oppgaver. Den primære er at pasienten skal få en bra og sikker verdighet, men den er også viktig for oppfølging og utvikling av virksomheten.