Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Komiteer

Oversikt over Of sin kurs- og valgkomité.

Ofs kurskomité består av:

  • Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken, Bærum
  • Anne-Karin Rime, Sykehuset Østfold Kalnes
  • Geir Arne Sunde, Haukeland sykehus, Helse Bergen
  • Turid J. Thune, Haukeland sykehus, Helse Bergen

Kurskomiteen kan kontaktes på: of@legeforeningen.no

Ofs valgkomité består av: 

  • Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
  • Turid J. Thune, Helse Bergen, Haukeland 
  • Jon Helle, St. Olavs Hospital
  • Anna Ulrika Larsson, Konserntillitsvalgt Helse Nord