Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Komiteer

Oversikt over Of sin kurs- og valgkomité.

Ofs kurskomité består av:

  • Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken, Bærum
  • Ståle Clementsen, Akershus universitetssykehus HF, Oslo
  • Lindy Jarosch-von Schweder, St Olavs hospital, Trondheim

Kurskomiteen kan kontaktes på: of@legeforeningen.no

Ofs valgkomité består av: 

  • Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
  • Turid J. Thune, Helse Bergen, Haukeland 
  • Jon Helle, St. Olavs Hospital
  • Anna Ulrika Larsson, Konserntillitsvalgt Helse Nord