Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Komiteer

Oversikt over Of sin kurs- og valgkomité og lederutvalg

Ofs kurskomité består av:

 • Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken, Bærum
 • Ståle Clementsen, Akershus universitetssykehus HF, Oslo
 • Lindy Jarosch-von Schweder, St Olavs hospital, Trondheim

Kurskomiteen kan kontaktes på: of@legeforeningen.no

Ofs valgkomité består av: 

 • Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
 • Turid J. Thune, Helse Bergen, Haukeland 
 • Jon Helle, St. Olavs Hospital
 • Anna Ulrika Larsson, Konserntillitsvalgt Helse Nord

Ofs lederutvalg består av:

 • Marieke Claessen, Vestre Viken HF
 • Jeanne Mette Goderstad,  Sørlandet sykehus HF
 • Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
 • Rune Heggedal, Helse og Møre Romsdal HF
 • Solveig Nergård, Universitetssykehuset Nord- Norge HF