Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Komiteer

Oversikt over Of sin kurs- og valgkomité og lederutvalg

Ofs kurskomité består av:

 • Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken, Bærum
 • Mathis Heiberg, Sykehuset Namsos, Nord-Trøndelag
 • Lindy Jarosch-von Schweder, St Olavs hospital, Trondheim

Kurskomiteen kan kontaktes på: of@legeforeningen.no

Ofs valgkomité består av: 

 • Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken Bærum
 • Jana Midelfart Hoff, Helse Bergen Haukeland
 • Jon Helle, St. Olavs Hospital
 • Anna Ulrika Larsson, Konserntillitsvalgt Helse Nord

Ofs lederutvalg består av:

 • Marieke Claessen, Vestre Viken HF
 • Jeanne Mette Goderstad,  Sørlandet sykehus HF
 • Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
 • Rune Heggedal, Helse og Møre Romsdal HF
 • Solveig Nergård, Universitetssykehuset Nord- Norge HF