Kontakt oss

Besøksadresse:
Christiania Torv 5,
0158 Oslo

Postadresse: 
Norsk overlegeforening
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
E-post: of@legeforeningen.no.
Telefon 23 10 90 00
Telefaks 23 10 91 50