Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Landsråd

Ofs landsråd gjelder for perioden 1.9.2017 – 31.8.2019. I tillegg til styrets medlemmer består landsrådet av disse valgte representanter:

Oslo krets

profilbilde
Overlege
Aasmund Bredeli
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling - UUS, Klinikk for kirurgi og nevrofag - OUS, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
profilbilde
Overlege
Per A. Drottning
Arbeidssted: Klinikk for medisin, Lovisenberg diakonale sykehus A/S, Lovisenberggt. 17, 0440 Oslo
profilbilde
Overlege
Lars Eilertsen
Arbeidssted: Revmatologisk avdeling Diakonhjemmets sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo
profilbilde
Overlege
Anne Marit Wang Førland
Arbeidssted: Avdeling for kreftbehandling - UUS, OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
profilbilde
Overlege
Tor Einar Å. Calisch
Arbeidssted: Barnesenteret - UUS, Kvinne- og barnklinikken - OUS, Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
profilbilde
Overlege
Erik Høiskar
Arbeidssted: Anestesi-avdelingen - UUS, OUS, Postboks 4965 Nydalen, 0424 Oslo

Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Gry Torsæter Dahl
Arbeidssted: Anestesi- og intensiv-avd. Diakonhjemmets sykehus. Postboks 23, Vinderen, 0319 Oslo
profilbilde
Overlege
Øystein Undseth
Arbeidssted: Akuttmedisinsk avdeling - UUS, OUS, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
profilbilde
Overlege
Bjørn Tennøe
Arbeidssted: Bilde- og intervensjonsklinikk - RH, Klinikk for diagnostikk / intervensjon - OUS, Postboks 4956 Nydalen, Postboks 4956 Nydalen
profilbilde
Seksj.overlege
Ian Thomas Small
Arbeidssted: Avdeling for akuttpsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet - OUS, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
profilbilde
Overlege
Kari Eikvar
Arbeidssted: Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
profilbilde
Overlege
Recep Özeke
Arbeidssted: Oslo urologiske universitetsklinikk - Aker, Klinikk for kreft og kirurgi - OUS, Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo

Akershus

profilbilde
Overlege
Toril A. K. Morken
Arbeidssted: Kirurgisk avdeling Bærum, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF, 3004 Drammen
profilbilde
Jannicke Mellin-Olsen
Arbeidssted: Anestesi- og intensivavd. Bærum, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF, 3004 Drammen
profilbilde
Overlege
Mads Oksum
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling - Ahus, Akershus universitetssykehus, 1478 Lørenskog
profilbilde
Overlege
Aage K. Huseby
Arbeidssted: Kvinneklinikken - Ahus, Akershus universitetssykehus, 1478 Lørenskog
profilbilde
Overlege
Espen Eeg
Arbeidssted: BUP Nedre Romerike Ahus, Akershus universitetssykehus, 1474 Lørenskog

Akershus – Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Frode Østrem
Arbeidssted: Kar/ thoraxkirurgi avd. Ahus, Akershus universitetssykehus, 1478 Lørenskog
profilbilde
Overlege
Jette Elisabeth Stær-Jensen
Arbeidssted: Kvinneklinikken A-hus, Akershus universitetssykehus, Postboks 1000, 1478 Lørenskog

Østfold – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Corinna Maintz
Arbeidssted: Anestesiavd., Sykehuset Østfold Kalnes Postboks 300, 1714 Grålum
profilbilde
Kst.overlege
Britt Fritzman
Arbeidssted: Kirurgisk avdeling Fredrikstad, Sykehuset Østfold Kalnes, Postboks 300, 1714 Grålum
profilbilde
Overlege
Jonas Bjørdal
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling Fredrikstad, Sykehuset Østfold Kalnes, Postboks 300, 1714 Grålum

Hedmark – 3 representanter

profilbilde
Overlege
Fredrik Aaserud Eng
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum-Hamar, Avd. for øre-nese-hals, Serviceboks 2418 2418 Elverum
profilbilde
Lege
Hilde Gregussen
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum-Hamar, Kirurgisk avdeling, 2336 Hamar
profilbilde
Avd.overlege
Jimmy Loekito
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Sanderud, Avd. for akutt psykose, Sanderud

Vararepresentanter – Hedmark

profilbilde
Overlege
Jan Krzysztof Wojcik
Arbeidssted: Avd. for akuttmedisin, Sykehuset Innlandet Divisjon Tynset, Postboks 40, 2501 Tynset
profilbilde
Overlege
Doina Anca Moise
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon habilitering og rehabilitering, Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad, 2312 Ottestad

Oppland – 3 representanter

profilbilde
Overlege
Stein-Helge Hansen Tingvoll
Arbeidssted: Avd. for nevrologi, Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer, 2629 Lillehammer
profilbilde
Overlege
Paul Olav Stadtler
Arbeidssted: Avd. for øre-nese-hals, Sykehuset Innlandet Divisjon Gjøvik, 2819 Gjøvik
profilbilde
Overlege
Saeed Moradi
Arbeidssted: Akutt- og korttidspsykiatri, Sykehuset Innlandet Divisjon Reinsvoll, 2840 Reinsvoll

Buskerud – 3 representanter:

profilbilde
Harald Bergan
Harald Bergan
Arbeidssted: Avdeling for bildediagnostikk Drammen, Vestre Viken HF, 3004 Drammen
profilbilde
Overlege
Cathrine Dunin-Woyseth
Arbeidssted: Gyn- /fødeavdeling – Kongsberg, Postboks 10, 3602 Kongsberg
profilbilde
Overlege
Fredrik Høien
Arbeidssted: Anestesi, intensiv og operasjon Drammen, Vestre Viken, 3004 Drammen

Vararepresentant Buskerud

profilbilde
Kst. Overlege
Camilla Eek
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling Drammen, Vestre Viken HF, Nevrologisk avdeling Drammen Vestre Viken HF 3004 Drammen

Vestfold – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Trond Hugo Haukebøe
Arbeidssted: Avdeling for anestesiologi – klinikk kirurgi, Sykehuset Vestfold HF, Postboks 2168, 3103 Tønsberg
profilbilde
Overlege
André Blaauw
Arbeidssted: Psykiatrisk fylkesavdeling Tønsberg, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Postboks 2084, 3103 Tønsberg
profilbilde
Overlege
Ellen Holtan Folkestad
Arbeidssted: Gynekologiseksjonen – klinikk kirurgi, Gynekologiseksjonen – klinikk kirurgi, Sykehuset Vestfold HF, Postboks 2168, 3103 Tønsberg

Vararepresentanter Vestfold

profilbilde
Overlege
Carl-Erik Spjeldnes Tuv
Arbeidssted: Nefrologisk seksjon – klinikk medisin, Sykehuset i Vestfold HF, Postboks 2168, 3103 TØNSBERG
profilbilde
Overlege
John Olav Grimnes
Arbeidssted: Radiologisk avdeling. Sykehuset Vestfold HF. Postboks 2168, 3103 Tønsberg
profilbilde
Overlege
Heidi Cecilie Villmones
Arbeidssted: Mikrobiologisk avdeling-Klinikk med.diagn, Sykehuset Vestfold HF, Postboks 2168, 3103 Tønsberg

Telemark – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Arne Runde
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark Skien, 3710 Skien
profilbilde
Overlege
Hanne Thürmer
Arbeidssted: Med.avd. Notodden, Sykehuset Telemark, Henrik Wergelandsgt. 9, 3675 Notodden
profilbilde
Overlege
Tor Severinsen
Arbeidssted: Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark Skien, 3710 Skien

Vararepresentanter Telemark

profilbilde
Overlege
Heidi Øyen Flemmen
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Skien, Sykehuset Telemark, 3710 Skien
profilbilde
Overlege
Vibeke Lie
Arbeidssted: DPS Porsgrunn, DPS Porsgrunn, Sykehuset Telemark, Postboks 263, 3901 Porsgrunn
profilbilde
Overlege
Pål Magnussen
Øre-nese-hals, Sykehuset Telemark Skien 3710 Skien

Aust-Agder – 2 representanter:

profilbilde
Overlege
Cecilie Lunden Gundersen
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus HF Arendal, Postboks 783 Stoa, 4809 Arendal

Vararepresentanter Aust Agder

profilbilde
Overlege
Susanne M.S.Hernes
Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus HF - Arendal, Serviceboks 605, 4809 Arendal
profilbilde
Overlege
Geir Noraberg
Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus HF - Arendal, Serviceboks 605, 4809 Arendal

Vest-Agder – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Hans-Thorwild Thomassen
Arbeidssted: Kirurgisk avdeling - Kristiansand, Sørlandet sykehus Kirurgisk klinikk, Serviceboks 416, 4604 Kristiansand S
profilbilde
Overlege
Christian Stremme
Arbeidssted: Anestesiavdelingen - Flekkefjord, Avdeling for kirurgiske fag – Sørlandet sykehus, 4400 Flekkefjord

3. representant ikke valgt ennå.

Rogaland – 4 representanter:

profilbilde
Overlege
Alexander Seldal
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger
profilbilde
Lege
Audun Osland Vik-Mo
Arbeidssted: Psykiatrisk avdeling, Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger
profilbilde
Overlege
Eva K. Schmidt
Arbeidssted: Medisinsk avdeling, Haugesund Helse Fonna, Postboks 2170 Bedriftspost,Postboks 2170 Bedriftspost, 5504 Haugesund
profilbilde
Overlege
Marie Skontorp
Arbeidssted: Anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Vararepresentanter – Rogaland

profilbilde
Overlege
Stein Arve Lund
Arbeidssted: Radiologisk avdeling, Haugesund Helse Fonna, Postboks 2170 Bedriftspost, 5504 Haugesund
profilbilde
Overlege
Melissa A.E.A. Weibel
Arbeidssted: Psykiatrisk avdeling, Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger
profilbilde
Overlege
Jeanette S. Bjørke-Bertheussen
Arbeidssted: Psykiatrisk avdeling, Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger
profilbilde
Overlege
Leif Martin Östling
Klinikk for psykisk helsevern, Haugesund Helse Fonna, Postboks 2170 Bedriftspost, 5504 Haugesund

Hordaland – 5 representanter:

profilbilde
Overlege
Aina Nærø Kristensen
Arbeidssted: Radiologisk avdeling, Helse Bergen HF - Haukeland, Postboks 1400, 5021 Bergen
profilbilde
Overlege
Kristin Sæle
Arbeidssted: Medisinsk avdeling, Helse Bergen HF - Haukeland, Postboks 1400, 5021 Bergen
profilbilde
Overlege
Anne Cathrine Skaar
Arbeidssted: Anestesi Stord, Postboks 4000, 5409 Stord
profilbilde
Overlege
Anagha Prabhakar Parkar
Røntgenavdelingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Postboks 6165, 5892 Bergen
profilbilde
Overlege
Dagfinn Lunde Markussen
Arbeidssted: Mottaksklinikken, Helse Bergen HF - Haukeland, Postboks 1400, 5021 Bergen

Vararepresentanter – Hordaland

profilbilde
Overlege
Kathrine Woie
Arbeidssted: Gynekologisk avdeling, Helse Bergen HF - Haukeland, Postboks 1400, 5021 Bergen
profilbilde
Overlege
Arne Exner Nakling
Betanien Somatiske senter sykehjem, Hospitalet Betanien, Vestlundveien 23, 5145 Fyllingsdalen
profilbilde
Overlege
Jone Segadal
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Kysthospitalet i Hagavik, Hagaviksbakken 25, 5217 Hagavik

Sogn og Fjordane – 2 representanter:

profilbilde
Hans Jacob Westbye
Arbeidssted: Avdeling for akuttmedisin, Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde
profilbilde
Overlege
Evy-Helen Helleseth
Arbeidssted: Psykiatrisk klinikk, Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Vararepresentanter – Sogn og Fjordane

profilbilde
Overlege
Hege Kristiansen
Arbeidssted: Barneavdelingen, Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde
profilbilde
Overlege
Florin V. Hopland-Nechita
Arbeidssted: Kirurgisk avdeling, Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Møre og Romsdal – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Odd Frode Aasen
Arbeidssted: Medisinsk avdeling - Volda, Klinikk for medisin - Møre og Romsdal, 6101 Volda
profilbilde
Overlege
Kristen Rasmussen
Arbeidssted: Klinikk for anestesi - Ålesund, Postboks 1600, 6026 Ålesund
profilbilde
Overlege
Margaret K. Sævik Lode
Arbeidssted: Kvinneklinikken Ålesund, Postboks 1600, 6026 Ålesund

Vararepresentant – Møre og Romsdal

profilbilde
Overlege
Andreas G. Kjerstad
Arbeidssted: Psykiatrisk avdeling - Ålesund, Klinikk for psykisk helsevern - Møre og Romsdal, 6026 Ålesund

Sør-Trøndelag – 4 representanter:

profilbilde
Overlege
Lindy Jarosch von Schweder
Arbeidssted: Tiller DPS, St. Olavs Hospital, Østre Rosten 55, 7075 Tiller
profilbilde
Overlege
Stein Olav Samstad
Arbeidssted: Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Marit S. Ekeland
Arbeidssted: Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Frode Manstad-Hulaas
Arbeidssted: Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Med.teknisk forskningssenter, 7489 Trondheim

Vararepresentanter – Sør Trøndelag

profilbilde
Overlege
Trond Viset
Arbeidssted: Avd, for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Eva Hofsli
Arbeidssted: Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Signe Høvring
Arbeidssted: Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Øyvind Watne
Arbeidssted: Tiller DPS, St. Olavs Hospital, Østre Rosten 55, 7075 Tiller

Nord-Trøndelag – 2 representanter:

profilbilde
Overlege
Mathis A. Heibert
Arbeidssted: Sykehuset Namsos, Medisinsk avdeling, Postboks 453, 7801 Namsos
profilbilde
Overlege
Jens Olaf Kleinau
Arbeidssted: Sykehuset Levanger, Medisinsk avdeling, Postboks 333, 7601 Levanger

Vararepresentant – Nord Trøndelag

profilbilde
Overlege
Sylvi Norang Haugnes
Arbeidssted: Sykehuset Levanger, Seksjon for spiseforstyrrelser, Postboks 333, 7601 Levanger

Nordland – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Anna Ulrika Larsson
Arbeidssted: Voksenpsykiatri VOP - Lofoten, Sykehusbakken 23 Serviceb 373, 8375 Leknes
profilbilde
Overlege
Per Kristian Skorpen
Arbeiddsted: Medisinsk avdeling - Vesterålen, Medisinsk klinikk - Bodø, Søndre gate 19, 8450 Stokmarknes
profilbilde
Seksjonsoverlege
Jan Ole Frantzen
Arbeidssted: Diagnostisk klinikk, UNN – Narvik sykehus, Postboks 273, 8504 Narvik

Vararepresentant – Nordland

profilbilde
Overlege
Klaus W.H. Becker
Arbeidssted: Helgelandssykehuset Mosjøen, Røntgenavdelingen, Postboks 568, 8665 Mosjøen

Troms – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Stig Hegna
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, Ortopedisk seksjon, 9480 Harstad
profilbilde
Overlege
Andreas Harald Kristensen
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø, Hjertemedisinsk avdeling, Sykehusveien 38, 9038 Tromsø
profilbilde
Overlege
Solveig Nergård
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø, Plastikk og håndkirurgisk avdeling, 9038 Tromsø

Vararepresentant – Troms

profilbilde
Overlege
Kay Müller
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge, Nevrokirurgisk avdeling, 9038 Tromsø

Finnmark – 2 representanter:

profilbilde
Overlege
Arnt R. Johannessen
Arbeidssted: Finnmarkssykehuset – Hammerfest, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest
profilbilde
Overlege
Christel Benedicte Eriksen
Arbeidssted: BUP Alta, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Postboks 1294, 9505 Alta

Vararepresentanter – Finnmark

profilbilde
Kst.overlege
Tone Hagerup
Arbeidssted: Klinikk Kirkenes, Medisinsk avdeling, Postboks 410, 9915 Kirkenes
profilbilde
Overlege
Thoralf Enge
Arbeidssted: Finnmarkssykehuset – Hammerfest, Ortopedisk avdeling, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest