Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Landsråd

Ofs landsråd gjelder for perioden 1.9.2021 – 31.8.2023. I tillegg til styrets medlemmer består landsrådet av disse valgte representanter:

Oslo krets

profilbilde
Overlege
Per A. Drottning
Arbeidssted: Klinikk for medisin, Lovisenberg diakonale sykehus A/S, Lovisenberggt. 17, 0440 Oslo
profilbilde
Overlege
Anne Marit Wang Førland
Arbeidssted: Avdeling for kreftbehandling - UUS, OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
profilbilde
Overlege
Erik Høiskar
Arbeidssted: Anestesi-avdelingen - UUS, OUS, Postboks 4965 Nydalen, 0424 Oslo
profilbilde
Overlege
Cathrine K. Johansen
Arbeidssted: Avdeling for radiologi, US/AS OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
profilbilde
Overlege
Kari Løhne
Arbeidssted: Avdeling for medisinsk biokjemi OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Marit Hetland
Arbeidssted:Anestesiologi Seksjon US, OUS Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
profilbilde
Seksj.overlege
Ian Thomas Small
Arbeidssted: Avdeling for akuttpsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet - OUS, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
profilbilde
Overlege
Gunhild Lien
Arbeidssted: Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo
profilbilde
Overlege
Recep Özeke
Arbeidssted: Oslo urologiske universitetsklinikk - Aker, Klinikk for kreft og kirurgi - OUS, Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo
profilbilde
Overlege
Yngvil Ystgaard
Arbeidssted:Akuttmedisinsk avdeling - UUS Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
profilbilde
Overlege
Artur Nilsen
Arbeidssted: TV klinikk for psykisk helsevern Lovisenberg diakonale sykehus A/S Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Akershus

profilbilde
Overlege
Toril A. K. Morken
Arbeidssted: Kirurgisk avdeling Bærum, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF, 3004 Drammen
profilbilde
Jannicke Mellin-Olsen
Arbeidssted: Anestesi- og intensivavd. Bærum, Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF, 3004 Drammen
profilbilde
Overlege
Fabian Kirchner
Arbeidssted: Avdeling for lungesykdommer - Ahus Akershus universitetssykehus 1478 Lørenskog
profilbilde
Overlege
Anna Ellen Rømcke
Arbeidssted: Øre-nese-hals-avdelingen- Ahus Akershus universitetssykehus 1478 Lørenskog
profilbilde
Overlege
Johnsen Hanne Helene
Arbeidssted: Anestesiavdelingen - Ahus Akershus universitetssykehus 1478 Lørenskog

Akershus – Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Jens Aksel Nilsen
Arbeidssted:Medisinsk avdeling - Bærum Vestre Viken HF 3004 Drammen
profilbilde
Overlege
Tom Lian
Arbeidssted:Ortopedisk avdeling - Bærum Postboks 800 301 Drammen
profilbilde
Overlege
Vegard Mygland
Arbeidssted: Urologisk avdeling , Akershus universitetssykehus Postboks 1000 1478 Lørenskog
profilbilde
Overlege
Linn Bernklev
Arbeidssted: Avd. for fordøyelsessykdommer, Akershus universitetssykehus Postboks 1000 1478 Lørenskog

Østfold :

profilbilde
Overlege
Corinna Maintz
Arbeidssted: Anestesiavd., Sykehuset Østfold Kalnes Postboks 300, 1714 Grålum
profilbilde
Kst.overlege
Britt Fritzman
Arbeidssted: Kirurgisk avdeling Fredrikstad, Sykehuset Østfold Kalnes, Postboks 300, 1714 Grålum
profilbilde
Overlege
Ole Richard Due-Hansen
Arbeidssted: Medisinsk avdeling, Sykehuset Østfold Kalnes Postboks 300 1714 Grålum

Østfold Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Kirsten Marie Grønhaug
Arbeidssted:Ortopedisk avdeling, Sykehuset Østfold Kalnes Postboks 300, 1714 Grålum
profilbilde
Overlege
Michael Steffen
Arbeidssted: Onkologisk avdeling Sykehuset Østfold Kalnes Postboks 300, 1714 Grålum

Hedmark – 3 representanter

profilbilde
Overlege
Linda Østli Druglimo
Arbeidssted: Medisinsk avdeling Elverum Sykehus Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal

Oppland – 3 representanter

profilbilde
Overlege
Stein-Helge Hansen Tingvoll
Arbeidssted: Avd. for nevrologi, Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer, 2629 Lillehammer
profilbilde
Overlege
Paul Olav Stadtler
Arbeidssted: Avd. for øre-nese-hals, Sykehuset Innlandet Divisjon Gjøvik, 2819 Gjøvik
profilbilde
Overlege
Oda S Hammerstad
Arbeidssted: Enhet for spiseforstyrrelser - poliklinikk Kyrre Greppsgate 11 2098 Gjøvik

Buskerud – 4 representanter:

profilbilde
Overlege
Mari Huseby Olaussen
Arbeidssted:Barne- og ungdoms avd. - Drammen Vestre Viken HF 3004 Drammen
profilbilde
Overlege
Solveig Sæta
Arbeidssted: Medisinsk avdeling – Ringerike sykehus Vestre Viken HF 3004 Drammen
profilbilde
Overlege
Elin Korsgaard
Arbeidssted: Medisinsk avdeling – Kongsberg, Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
profilbilde
Overlege
Emme Nielsen Klev
Arbeidssted: Klinikk for medisinsk diagnostikk Vestre Viken HF 3004 Drammen

Buskerud - 2 Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Harald Bergan
Arbeidssted: Avdeling for Bildediagnostikk - Drammen Vestre Viken HF 3004 Drammen

Vestfold – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Ellen Holtan Folkestad
Arbeidssted: Gynekologiseksjonen – klinikk kirurgi, Gynekologiseksjonen – klinikk kirurgi, Sykehuset Vestfold HF, Postboks 2168, 3103 Tønsberg
profilbilde
Overlege
Runa Harg
Arbeidssted: Psykiatrisk fylkesavdeling Tønsberg Regnskapskontoret 3103 Tønsberg
profilbilde
Overlege
Carl-Erik Spjeldnes Tuv
Arbeidssted: Nevrologisk seksjon – klinikk medisin Sykehuset i Vestfold HF Postboks 2168 3103 TØNSBERG

Vestfold - 3 Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Pål Christian Wold Morberg
Arbeidssted: Anestesiologisk avdeling Postboks 2168 3103 TØNSBERG
profilbilde
Overlege
Gunnar Andre Schwebs
Arbeidssted: Radiologisk avdeling - Tønsberg Postboks 2168 3103 Tønsberg
profilbilde
Overlege
Anne-Marte Bech
Arbeidssted: Øyeseksjonen – klinikk kirurgi Sykehuset Vestfold HF Postboks 2168, 3103 Tønsberg

Telemark – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Arne Runde
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Sykehuset Telemark Skien, 3710 Skien
profilbilde
Overlege
Hanne Thürmer
Arbeidssted: Med.avd. Notodden, Sykehuset Telemark, Henrik Wergelandsgt. 9, 3675 Notodden
profilbilde
Overlege
Thor Severinsen
Arbeidssted: Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark Skien, 3710 Skien

Telemark - 3 Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Heidi Øyen Flemmen
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Skien, Sykehuset Telemark, 3710 Skien
profilbilde
Overlege
Grethe Line Syvertsen
Arbeidssted:Medisinsk klinikk Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien
profilbilde
Overlege
Maleen Sevatdal
Arbeidssted: Psykiatrisk klinikk Ulefossveien 3710 Skien

Aust-Agder – 2 representanter:

profilbilde
Overlege
Cecilie Lunden Gundersen
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus HF Arendal, Postboks 783 Stoa, 4809 Arendal
profilbilde
Overlege
Odd August Gilbo
Arbeidssted: Radiologisk avdeling - Arendal Sørlandet sykehus Postboks 783 Stoa 4809 Arendal

Aust Agder - 2 Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Kay Cora Kraeft
Arbeidssted: AIO SSA Sørlandet sykehus Postboks 416 4604 Kristiansand
profilbilde
Overlege
Johan Holck- Steen
Arbeidssted: Medisinsk avdeling – Arendal Postboks 416 Lundsiden 4606 Kristiansand

Vest-Agder – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Hans-Thorwild Thomassen
Arbeidssted: Kirurgisk avdeling - Kristiansand, Sørlandet sykehus Kirurgisk klinikk, Serviceboks 416, 4604 Kristiansand S
profilbilde
Overlege
Christian Stremme
Arbeidssted: Anestesiavdelingen - Flekkefjord, Avdeling for kirurgiske fag – Sørlandet sykehus, 4400 Flekkefjord
profilbilde
Overlege
Haakon Anders Bjurstrøm
Arbeidssted: Medisinsk avdeling SSF Sørlandet sykehus HF Postboks 416 Lundsiden 4604 Kristiansand S

Vest-Agder 3 vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Jan Bitter
Arbeidssted: Medisinsk avdeling Sørlandet sykehus HF Postboks 416, 4604 Kristiansand S

Rogaland – 4 representanter:

profilbilde
Overlege
John Mullen
Arbeidssted: Klinikk psykisk helsevern voksne Postboks 8100 4068 Stavanger
profilbilde
Overlege
Erik Andreas Torkildsen
Arbeidssted: Kvinneklinikken Postboks 8100, 4068 Stavanger,
profilbilde
Overlege
Erik Wulst
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling Haugesund Karmsundsgaten 120 5504 Haugesund
profilbilde
Overlege
Bas Jeroen de Romijn
Arbeidssted:Seksjon for lungesykdommer Helse Stavanger HF Postboks 8100 4068 Stavanger

Rogaland - 3 Vararepresentante

profilbilde
Overlege
Stein Arve Lund
Arbeidssted: Radiologi Haugesund Karmsundsgaten 120 5504 Haugesund
profilbilde
Overlege
Jessica Viland
Arbeidssted: Medisinsk klinikk Helse Fonna Postboks 2170 Bedriftspost 5504 Haugesund
profilbilde
Overlege
Marte Sæverås
Arbeidssted:Mottaksklinikken Helse Stavanger HF Postboks 8100, 4068 Stavanger

Hordaland – 5 representanter:

profilbilde
Overlege
Tone Wikene Nystad
Arbeidssted: Revmatologisk avdeling Helse Bergen HF- Haukeland Postboks 1400 5021 Bergen
profilbilde
Overlege
Jana Midelfart Hoff
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling Helse Bergen HF Jonas Lies vei 71, 5021 Bergen
profilbilde
Overlege
Anne Cathrine Skaar
Arbeidssted: Anestesi Stord, Postboks 4000, 5409 Stord
profilbilde
Overlege
Kathrine Furnes Havre
Arbeidssted: Yrkesmedisinsk poliklinikk Helse Bergen HF Postboks 1400 5021 Bergen
profilbilde
Overlege
Søren Vindfeld
Arbeidssted: Ortopedisk avdeling Haraldsplass Diakonale sykehus Postboks 6165 Postterminalen 5892 Bergen

Hordaland - 3 Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Aina Nærø Kristensen
Arbeidssted: Radiologisk avdeling, Helse Bergen HF - Haukeland Postboks 1400 5021 Bergen
profilbilde
Overlege
Torleiv Kvalvik
Arbeidssted: Infeksjonsseksjonen Helse Bergen HF-Haukeland Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen
profilbilde
Overlege
Dagfinn Lunde Markussen
Arbeidssted: Mottaksklinikken Helse Bergen HF - Haukeland Postboks 1400 5021 Bergen

Sogn og Fjordane – 2 representanter:

profilbilde
Overlege
Clarence Johnpillai
Arbeidssted: Avdeling for akuttmedisin Helse Førde Postboks 1000, 6807 Førde
profilbilde
Overlege
Hildegunn Borkamo
Arbeidssted: Barneavdelingen, Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Sogn og Fjordane - 2 Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Torfinn Heggland
Arbeidssted: Anestesiologi, Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde
profilbilde
Overlege
Evy- Helen Helleseth
Arbeidssted: Psykiatrisk klinikk, Helse Førde Postboks 1000, 6807 Førde

Møre og Romsdal – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Igor Jokic
Arbeidssted: Helse Møre og Romsdak HF klinikk for diagnostikk Postboks 1600 6026 Ålesund
profilbilde
Overlege
Maud-Kristine Aga Ljoså
Arbeidssted: Revmatologisk avdeling Ålesund Postboks 1600 6026 Ålesund
profilbilde
Overlege
Tora Stahl Rød
Arbeidssted: Anestesi avdelingen Ålesund Postboks 1600 6026 Ålesund

Møre og Romsdal - Vararepresentant

Sør-Trøndelag – 5 representanter:

profilbilde
Overlege
Vivi Bakkenheim
Arbeidssted: Revmatologisk avdeling Postboks 3250, Sluppen 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Stein Olav Samstad
Arbeidssted: Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Marit S. Ekeland
Arbeidssted: Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Frode Manstad-Hulaas
Arbeidssted: Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Med.teknisk forskningssenter, 7489 Trondheim
profilbilde
Overlege
Torkild Skaar
Arbeidssted: Klinikk for akutt og mottaksmedisin Postboks 3250, Sluppen 7006 Trondheim

Sør-Trøndelag - 5 Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Marte Berger
Arbeidssted: Østmarka Akuttseksjonen Postboks 3250, Torgarden 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Eva Hofsli
Arbeidssted: Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Signe Høvring
Arbeidssted: Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Bjørnar Grenne
Arbeidssted: Klinikk for hjertemedisin Postboks 3250, Sluppen 7006 Trondheim
profilbilde
Overlege
Håkon Hov
Arbeidssted: Laboratoriemedisinsk klinikk St Olafs Hospital HF Fakturamottak 6405 Molde

Nord-Trøndelag – 2 representanter:

profilbilde
Overlege
Jens Olaf Kleinau
Arbeidssted:Sykehuset Levanger Medisinsk avdeling Postboks 333, 7601 Levanger
profilbilde
Overlege
Anna Grav
Arbeidssted: Sykehuset Namsos HNT Nevrologisk avdeling Postboks 453 7801 Namsos

Nord-Trøndelag - 2 Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Sylvi Norang Haugnes
Arbeidssted: Sykehuset Levanger, Seksjon for spiseforstyrrelser, Postboks 333, 7601 Levanger
profilbilde
Overlege
Steven Kudra
Arbeidssted: Sykehuset Namsos HNT Kirurgisk klinikk, avd. anestesi og intensiv Postboks 453 7801 Namsos

Nordland – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Liv Einmo
Arbeiddsted: SS Kvinne-fødepost Psotboks 601 8607 Mo i Rana
profilbilde
Overlege
Tore Johan Olaussen
Arbeidssted: Avdeling for nyresykdommer Nordlandssykehuset HF Postboks 1480, 8092 Bodø
profilbilde
Overlege
Anna Ulrika Larsson
Arbeidssted: Voksenpsykiatri VOP - Lofoten, Sykehusbakken 23 Serviceb 373, 8375 Leknes

Nordland - 2 Vararepresentanter

profilbilde
Overlege
Klaus W.H. Becker
Arbeidssted: Helgelandssykehuset Mosjøen, Røntgenavdelingen, Postboks 568, 8665 Mosjøen
profilbilde
Overlege
Ingrid Adriansen Jacobsen
Arbeidssted: Psykisk helse- og rusklinikk Postboks 1480 8092 Bodø

Troms – 3 representanter:

profilbilde
Overlege
Karina Olsen
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø Mikrobiolog 9038 Tromsø
profilbilde
Overlege
Torild Berg
Arbeidssted: Longyearbyen sykehus Postboks 314, 9171 Longyearbyen

Troms - 1 Vararepresentant

Finnmark – 2 representanter:

profilbilde
Overlege
Christel Benedicte Eriksen
Arbeidssted: BUP Alta, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Postboks 1294, 9505 Alta
profilbilde
Overlege
Thoralf Enge
Arbeidssted: Finnmarkssykehuset – Hammerfest Ortopedisk avdeling Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest 9505 Alta

Finnmark - Vararepresentant

profilbilde
Kst.overlege
Frode Boyne
Arbeidssted: Sámi Klinihkka Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest