Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Ofs ledernettverk

Kollegialt nettverk for ledere med medisinsk bakgrunn.

Norsk overlegeforening (Of) har etablert nettverk av erfarne ledere med medisinsk spesialistbakgrunn som er villige til å være samtalepartnere for kolleger i lederstillinger.

Nettverket administreres av Ofs lederutvalg og sekretariat. Ledernettverket er et uformelt konsept i Ofs regi.

Legeledere møter erfaringsmessig utfordringer i tilknytning til ledelse som det kan være ønskelig å diskutere med en erfaren uhildet kollega. Det kan være behov for å drøfte vanskelige tema før de tas opp i avdelingen eller med overordnede, eller generelle problemstillinger knyttet til lederposisjonen i en stadig mer presset hverdag.

Deltakerne i nettverket er uavhengige samtalepartnere som formidler sine synspunkter og gir uforbindtlige råd – om ønskelig med oppfølgningssamtaler. Kontakten med den enkelte kollega skjer fortrolig og primært gjennom telefonsamtaler eller e-post.

Ofs lederutvalget for perioden 1.1.2022 – 31.12.2023:

Marieke Claessen, avdelingssjef, Vestre Viken Drammen, leder

Jeanne Mette Goderstad, avdelingssjef, Sørlandet sykehus Arendal

Arne Refsum, overlege, Diakonhjemmets sykehus, Oslo

Rune Heggedal, avdelingsoverlege, Helse Møre og Romsdal, Volda

Solveig Nergård, avdelingsoverlege, UNN Tromsø (styrets representant)