Lederutvalget

Kollegialt nettverk for ledere med medisinsk bakgrunn.

Norsk overlegeforening (Of) har etablert nettverk av erfarne ledere med medisinsk spesialistbakgrunn som er villige til å være samtalepartnere for kolleger i lederstillinger.

Nettverket administreres av Ofs lederutvalg og sekretariat. Ledernettverket er et uformelt konsept i Ofs regi.

Legeledere møter erfaringsmessig utfordringer i tilknytning til ledelse som det kan være ønskelig å diskutere med en erfaren uhildet kollega. Det kan være behov for å drøfte vanskelige tema før de tas opp i avdelingen eller med overordnede, eller generelle problemstillinger knyttet til lederposisjonen i en stadig mer presset hverdag.

Deltakerne i nettverket er uavhengige samtalepartnere som formidler sine synspunkter og gir uforbindtlige råd – om ønskelig med oppfølgningssamtaler. Kontakten med den enkelte kollega skjer fortrolig og primært gjennom telefonsamtaler eller e-post.

Medlemmer i lederutvalget (1.1.2022 - 31.12. 2023)

Profilbilde
Leder
Claessen, Marieke
Profilbilde
Medlem
Drivenes, Øystein
Profilbilde
Medlem
Haugan, Frøydis
Profilbilde
Medlem
Heggedal, Rune
Profilbilde
Medlem
Ihle-Hansen, Hege
Profilbilde
Medlem
Nergård, Solveig