Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Ofs ledernettverk

Kollegialt nettverk for ledere med medisinsk bakgrunn.

Norsk overlegeforening (Of) har etablert nettverk av erfarne ledere med medisinsk spesialistbakgrunn som er villige til å være samtalepartnere for kolleger i lederstillinger.

Nettverket administreres av Ofs lederutvalg og sekretariat. Ledernettverket er et uformelt konsept i Ofs regi, ikke et organisert tilbud fra Legeforeningen.

Legeledere møter erfaringsmessig utfordringer i tilknytning til ledelse som det kan være ønskelig å diskutere med en erfaren uhildet kollega. Det kan være behov for å drøfte vanskelige tema før de tas opp i avdelingen eller med overordnede, eller generelle problemstillinger knyttet til lederposisjonen i en stadig mer presset hverdag.

Deltakerne i nettverket er uavhengige samtalepartnere som formidler sine synspunkter og gir uforbindtlige råd – om ønskelig med oppfølgningssamtaler. Kontakten med den enkelte kollega skjer fortrolig og primært gjennom telefonsamtaler eller e-post.

Ofs lederutvalg

Siri Tau Ursin, Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger

Ståle Clementsen, Akershus universitetssykehus, Lørenskog.

Marieke Claessen, Vestre Viken, Drammen

Rune Heggedal, Volda, Helse Møre og Romsdal.