Oversikt over retningslinjene og organisasjonens håndtering av varslingssaker

Om bakteppet for arbeidet og hvem retningslinjene gjelder for samt hva varsling og trakassering innebærer.