Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Administrasjonskurs og årsmøte 30.8. - 1.9.2018

Neste års Administrasjonskurs finner sted 29. – 31. august 2019. I år deltok 146 PSLere på kurset.
18. januar 2018

Tilbakemeldingene som styret har fått på foredragene har vært jevnt over gode både med hensyn til faglig utbytte og presentasjon/innhold.

Spesielt ble foredragene om digitale hjelpemidler og om takstbruk vurdert som nyttige og meget godt presentert. Styret i PSL takker Fagutvalget for et flott program som engasjerte møtedeltakerne.