Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Administrasjonskurs og årsmøte 30.8. - 1.9.2018

Neste års Administrasjonskurs finner sted 29. – 31. august 2019. I år deltok 146 PSLere på kurset.
18. januar 2018

Tilbakemeldingene som styret har fått på foredragene har vært jevnt over gode både med hensyn til faglig utbytte og presentasjon/innhold.

Spesielt ble foredragene om digitale hjelpemidler og om takstbruk vurdert som nyttige og meget godt presentert. Styret i PSL takker Fagutvalget for et flott program som engasjerte møtedeltakerne.