Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Legekunsten søker ny redaktør

27. april 2022

Legekunsten/PSL søker ny redaktør/journalist

PSL (Praktiserende spesialisters landsforening) er en yrkesforening i Legeforeningen for spesialister som jobber utenfor sykehus. Praktiserende spesialister er avtalespesialister, som er en del av den offentlige helsetjenesten, private spesialister uten avtale og leger som jobber innenfor ordningen fritt behandlingsvalg.

Medlemsbladet Legekunsten utgis fire ganger i året. Først og fremst er det et medlemsblad for medlemmene i PSL, men det har også som mål å gjøre medlemmenes arbeid, kvaliteter og syn på aktuelle saker kjent blant beslutningstakere i helsevesenet og å målbære PSLs syn på prosesser og aktuelle saker på helsefeltet. Magasinet sendes derfor også til blant andre Stortinget, regionale helseforetak og helse- og omsorgsdepartementet. Magasinet har vært utgitt kontinuerlig siden 1991.

Vi søker en redaktør/journalist som er engasjert, kunnskapsrik, samarbeidsvillig, initiativrik og som liker å skrive. Det er en fordel å ha erfaring fra journalistarbeid, gjerne på helsefeltet, men ikke nødvendig.

Arbeidsoppgaver:

Skrivende redaktør med ansvar for utgivelser hver tredje måned.

Nært samarbeid med styret i PSL som fungerer som redaksjonskomité for Legekunsten

Følge med på utviklingen i helsevesenet for å finne aktuelle saker til Legekunsten

Samarbeide med eventuelle skribenter

Redigere artikler og layout og planlegge utgivelser, i samarbeid med trykkeri.

Vi tilbyr gode økonomiske betingelser og fleksible arbeidsvilkår, men med forventning om et godt sluttprodukt som gis ut innenfor avtalte frister. PSLs styre har tilholdssted i Oslo, men arbeidet kan utføres fra andre steder i landet. PSL vil være oppdragsgiver med en ettårig kontrakt med muligheter for forlengelse.

Styret i PSL består av engasjerte medlemmer med positiv innstilling, som ønsker å ha et godt samarbeide med vår fremtidige redaktør. Vi ser fram til å høre fra deg.

Søknadsfrist 1. juni 2022

Kontakt undertegnede for nærmere informasjon.

På vegne av styret i PSL
Erik Dyb Liaaen (leder)
edl@lungelege.no/ 91302051