Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Ny nasjonal ordning for oppbevaring av journaler ved opphør og overdragelse av virksomhet

Ny ordning fra 1. oktober 2021

Fra 1. oktober 2021 er det iverksatt ny nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. Den nye ordningen omfatter også innlevering av pasientjournaler ved tap og suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialgodkjenning.
22. november 2021