Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Avtroppende leder Frøydis Olafsen med ny leder Erik Dyb Liaaen.

Nytt styre i PSL er valgt på årsmøte i Bergen 20. august. Da noen av de nye styremedlemmene ikke var til stede legges det ut en bild av avtroppende leder Frøydis Olafsen og ny leder Erik Dyb Liaaen.
26. august 2021
Bilde av Frøydis Olafsen og Erik Dyb Liaaen. Bilde tatt av Erland Frøland

Da noen av de nye styremeldemmene ikke var til stede legges det nå ut en bild av avtroppende leder Frøydis Olafsen og ny leder Erik Dyb Liaaen. Bilde av det nye styret kommer etter første styremøte i september.

Det nye styret i PSL er:

Leder Erik Dyb Liaaen, indremedisin, Møre og Romsdal (tidligere styremedlem)

Styremedlemmer:
Alexandros Lazaros Stefou, hud, Østfold (gjenvalg)
Irina Eide, gyn, Nordland (gjenvalg)
Yngvild Skåtun Hannestad, fødselshjelp og kvinnesykdommer, Hordaland (ny)
Sivi Elisabeth Haugen Rosendahl, psykiatri, Hordaland (ny)
Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals, Hordaland (ny)
Tor Øivind Grøndahl, øye, Akershus (ny)