Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Pandemiens skjulte skatt, Dagens Medisin publisert 26. mai 2020

Avtalespesialistene er en integrert og likeverdig del av spesialisthelsetjenesten – omtalt av helseminister Bent Høie som «den skjulte skatten». Da Covid 19-pandemien rammet, burde en del av beredskapen ha vært nettopp i avtalepraksis.

Frøydis Olafsen
11. juni 2020
Bilde PSL leder