Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Praksiskompensasjon 1. januar 2021

Satser for reiseregning, praksiskompensasjon og honorar vedtas årlig av landsstyret i forbindelse med behandling av budsjett.
5. februar 2021
Exspense form

Satsene for praksiskompensasjon for 2021 utgjør: 

1/1 dag: 8280,- kr

3/4 dag: 6210,- kr

1/2 dag: 4140,- kr

1/4 dag: 2070,- kr

 

Skjema for praksiskompensasjon finner dere under skjema/avtaler