Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Praksiskompensasjon 1. september 2020

Satser for reiseregning, praksiskompensasjon og honorar vedtas årlig av landsstyret i forbindelse med behandling av budsjett. 
31. august 2020

Satsene for praksiskompensasjon for 2020 utgjør kr 8 080 for 1/1 dag og kr 4 040 for ½ dag. Som følge av at møter i stor grad avholdes digitalt, anmoder Sentralstyret foreningsledd om å vurdere ytterligere gradering av praksiskompensasjon.

Styret i PSL har derfor vedtatt to nye satser:

1/4 dag: 2020,- kr

3/4 dag: 6060,- kr