Prioriteringsveileder og NPR på plass i TrinnVis

Bilde fra nettsiden Trinnvis.no

I overkant av 100 spesialistlegekontor bruker i dag styrings- og kvalitetssystemet TrinnVis. I samarbeid med TrinnVis har vi nå sørget for at systemet er oppdatert med ferdige rutiner for prioritering av henviste pasienter og for rapportering til NPR. Dere som allerede bruker TrinnVis kan logge inn i systemet og finne rutinene under ansvarsområdet Lege. Hvis du ikke kjenner til TrinnVis kan du lese mer om systemet på www.trinnvis.no. Som medlem av PSL og Legeforeningen får du 30% fast rabatt på systemet.