Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

PSLs administrasjonskurs og årsmøte 20.- 22. april 2023. Trondheim Scandic Nidelven!

I 2023 er PSLs administrasjonskurs og årsmøte berammet til 20. - 22. april i Trondheim. PSL følger d andre yrkesforeningene som har sine kurs og årsmøter på våren.
Så hold av dato allerede nå.
11. mars 2022