Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

PSLs forskningsstipend 2021

PSLs forskningsstipend
Avtalespesialister som forsker kan søke om midler fra PSLs forskningsstipend. Søknadsfristen er 15. mars.
13. januar 2021
Forskning

Vedtekter -PSL-31.12.2020.pdf

Ved interesse ta kontakt med Anna Sundberg.