Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

SKIL, Senter for Kvalitet i Legekontor

«SKIL har i forbindelse med forestående innføring av Pasientens legemiddelliste (PLL) senket pris for kurset "Kvalitet i e-resept" fra 500,- kr til 300,- kr. Dette gjelder alle som melder seg på og starter innen 30. juni 2021.
23. mars 2021

PLL er forventet å være et av de viktigste IT-løftene for å bedre pasientsikkerheten og sikre at pasientene får de legemidlene de faktisk skal ha. En stor utfordring i dag er at det er mye feil i de elektroniske reseptene, og det gjenstår en ryddejobb hvor alle må bidra. Fastlegene vil alltid ha en nøkkelrolle, samtidig er det nødvendig at alle som forskriver legemidler holder reseptformidleren (RF) oppdatert.

Dagens data tyder på at det er mange feil i RF.

Spesielt viktig er det å:

  • trekke tilbake uaktuelle resepter.
  • Ikke skrive nye resepter dersom man skal fornye

SKILs kurs «Kvalitet i e-resept» tar for seg hvordan man bruker e-resept på en trygg måte med vekt på å holde RF oppdatert. Kurset består av en e-læringsdel og oppgaver hvor man går gjennom funksjoner i eget journalsystem. Her har man også mulighet med å komme tilbakemeldinger. Hittil har 271 leger fullført, og gitt kurset svært gode tilbakemeldinger. I all hovedsak er det imidlertid fastleger og sykehusleger som har fullført.

Høsten 2021 starter pilotering av PLL og nokså snarlig deretter vil det kommer videre bredding. Vi trenger avtalespesialistene med på laget om å holde den elektroniske oversikten godt oppdatert.

Påmelding og mer informasjon via følgende lenke: 
GP KER Kvalitet i e-resept – SKIL – Senter for Kvalitet i Legekontor (skilnet.no) 

Vi kommer også med flere tilbud til avtalespesialistene i vår, blant annet knyttet til systematisk kvalitetssikring av egen praksis. Vi må også bli bedre på særskilt informasjon til avtalespesialistene.