Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Nytt styre i PSL 2021-2023

Nytt styre i PSL fra 1.9.21 - 21.08.23
21. oktober 2021
Nytt styre i PSL

Det nye styret i PSL er:

Leder Erik Dyb Liaaen, indremedisin, Møre og Romsdal (tidligere styremedlem)

Styremedlemmer:
Alexandros Lazaros Stefou, hud, Østfold (gjenvalg)
Irina Eide, gyn, Nordland (gjenvalg)
Yngvild Skåtun Hannestad, fødselshjelp og kvinnesykdommer, Hordaland (ny)
Sivi Elisabeth Haugen Rosendahl, psykiatri, Hordaland (ny)
Stein Helge Glad Nordahl, øre-nese-hals, Hordaland (ny)
Tor Øivind Grøndahl, øye, Akershus (ny)