Tildeling av avtalehjemmel

Styret får i økende grad henvendelser som gjelder tildelingssaker. Det er i noen geografiske områder stor og god søknadsmasse.