Praktiserende spesialisters landsforening

Medlemsbladet

Legekunsten er medlemsbladet for Praktiserende Spesialisters Landsforening. Det kommer ut fire ganger i året.

Utgavene i omvendt kronologisk rekkefølge:

Redaktøren

Erlend Frøland (30) jobber til daglig som LIS1 ved St. Olavs hospital i Trondheim, hvor han har bodd de siste 8 årene. Han studerer entreprenørskap ved siden av jobb og er redaktør i Legekunsten. Fritiden brukes på frivillige verv og andre prosjekter. Hvis Erlend skal nevne en hobby så må det være mat og vin med kjente og nære. Ta gjerne kontakt med Erlend hvis du har innspill eller spørsmål vedrørende Legekunsten.

erlend.froland@gmail.com